เครื่องแบบระดับประถมศึกษา โรงเรียนสุอารีวิทยา

เครื่องแบบระดับประถมศึกษา

เครื่องแบบชุดนักเรียนระดับประถมศึกษา 1 - 6

unifrom_primaly

 

เครื่องแบบชุดลูกเสือ เนตรนารี

primary_tiger2 primary_tiger1
          
             เครื่องแบบลูกเสือสำรอง 
         ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3

         
          เครื่องแบบชุดลูกเสือสามัญ และ
    เครื่องแบบชุดเนตรนารี  ชั้นประถม 4 - 6